Submission #57

Submission information
Submitted by fyc
неделя, December 31, 2017 - 17:04
212.39.89.131
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Център за девойки
Сърбия
сдружение
Поштански фах Центар за девојке 34, 18108 Ниш, Сърбия
+381 18 203 033
centarzadevojke@gmail.com
http://www.centarzadevojke.org.rs/index.php/sr/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
МИСИЯТА на "Центъра за девойки" е УКРЕПВАНЕ НА МОМИЧЕТАТА чрез образование, активност и творчество.

ЦЕЛ на Центъра за девойки: силни, самоуверени, вбезопасност момичета и млади жени, активни в противопоставянето на патриархата, които решават сами за живота си, с възможност за по-добра позиция в обществото.
Предотвратяване на насилието срещу момичета, девойки и жени, предотвратяване на трафика на хора и женско здраве.

момичета, девойки и жени 0т 11 до 40
Сърбия
заети на договор
Център за девойки
Активни в борбата за по-безопасен и безопасен живот на момичетата в Сърбия
Проектът се поддържа от ОАК и трае 3 години, от 1.3.2015 до 1.3.2018.
150 000 долара
Целта на този проект е да допринесе за овластяването на момичетата и по-добрия им статус в обществото.
Това ще бъде постигнато чрез предоставяне на възможност на момичетата чрез пряка работа с тях, подобряване на сътрудничеството с местните институции, оказване на влияние върху местната власт и чрез кампании за повишаване на осведомеността.

Активно и публично срещу насилието срещу момичета
Проектът се подпомага от Фонда на ООН TRUST и трае 3 години, от 1.3.2017 до 1.3.2020.
$ 50,000
Основният проблем, който този проект има за цел да реши, е, младите жени да осъзнават, че са изложени на насилие и им помага да идентифицират и реагират по съответния начин. Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на превенцията на насилието въз основа на пола чрез промени в знанията, поведението и практиката на момичетата и жените в 4 града в Сърбия. Чрез организирането на семинари и представления и медийна кампания с помощта на радио предавания и онлайн кампания в социалните мрежи, като цяло ще се увеличи на знанията и информираността на превенция на насилието, основано на пола, дискриминационното поведение и начините за подкрепа на жертвите на насилие.

Антитрафикинг мрежа
Женски неправителствени организации в борбата срещу трафика на хора в Сърбия
Проектът се подкрепя от ОАК и трае 3 години, от 1.5.2015 до 1.5.2018
150 000 долара
Целта на този проект е да информира хората за трафика на хора и да повлияе на намаляването и потискането на това явление в Сърбия в съътудничество със съответните актьори.
Член и координираща организация на Антитрафикинг мрежа