Submission #58

Submission information
Submitted by fyc
неделя, December 31, 2017 - 17:15
212.39.89.131
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Астрономическо дружество Андромеда
Сърбия
сдружение
Карађорђева 16, 19350 Књажевац, Сърбия
+381 655734000
andromedaknj@gmail.com
www.andromeda.rs , www.auandromeda.wordpress.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Популяризиране на астрономията сред младите хора, практическо наблюдение на небесни тела чрез телескоп, провеждане на творчески лекции на преподаватели от факултети в Сърбия и в чужбина, посещение на обсерватории в Сърбия и в чужбина.
Обучение в теоретичен и практически смисъл чрез работа с телескопи.
учениците от основни и средни училища, граждани
Княжевац
Учители от гимназията в Княжевац, ръководители на астрономическата асоциация "Андромеда" и доброволци
.
Сръбското астрономическо дружество