Submission #59

Submission information
Submitted by fyc
неделя, December 31, 2017 - 17:36
212.39.89.131
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Гражданско сдружение МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ЕУНИ
Сърбия
сдружение
ТПЦ Калча, други спрат, локал Д 96-1, Обреновићева бб, 18000 Ниш, Сърбия
+381 612384252
omladinskicenatreuni@gmail.com
www.oc-euni.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Младежки център - ЕУНИ е сдружение с нестопанска цел, създадено за неопределен период от време за постигане на цели в областта на: науката, културата, информирането, екологигията, спорта, сигурността, икономиката, политиката за младежта, неформалното образование, насърчаването на демократичните ценности и ценностите на европейската интеграция, активизъм и доброволчеството, насърчаване на иновативни модели за социално действие в общността и устойчивото развитие.
Членовете на сдружението са активисти на кампанията за борба с речта на омразата в интернет от Република Сърбия. Асоциацията успешно реализира дейностите на кампанията в Югоизточния регион.
Оторизирани дистрибутори на Европейски младежки карти.
Целта на асоциацията е да допринесе за развитието на общността чрез своите дейности чрез:
- подобряване на стандартите;
- образование и активно участие на обществеността, особено на децата и младите хора във всички аспекти на обществото, с цел решаване на местни, регионални и национални проблеми;
- Застъпничество за прилагането и развитието на нови навици във всички области на дейност;
и всичко това чрез укрепване на разбирателството, взаимното опознаване и сътрудничество между хора, общности и държави, както и насърчаване на всестранната свобода и комуникация между всички.
Образование, хуманитарни дейности, обществени мероприятия, организиране на спортни и културни събития ...
деца и младежи
Национален - Сърбия
доброволци и ангажирани лица
1. Изпълнение на дейностите на Националната кампания за борба с омразата в Република Сърбия, инициирана от Съвета на Европа от 2013 г. досега.

2. Проектът Обучи връстника и спри омразата - 2014. В рамките на програмата "Младежта е закона“ на Министерството на младежта и спорта

3. Проект Equal - 2015. В рамките на програмата "Младежта е закона" - Министерството на младежта и спорта.

4. Проект Медиана спорт фест 2015 и 2016г. Подкрепен от община Медиана, Ниш

5. Партньори по проект Чрез спорт към толерантност 2016. Подкрепен от Съвета на Европа

6. Проект за безопасен нет за кибер свят 2017. Подкрепен от Министерството на младежта и спорта в рамките на Програмата „Младежта е закона“.

7. Проект за укрепване на капацитета на учениците от гимназията в района на Расина - 2016 г. Финансиран от Съвета на Европа - Европейска младежка фондация.
Членство в Националния комитет за борба с речта на омразата и превенция на хейта на Република Сърбия