Submission #60

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, January 1, 2018 - 17:04
212.39.89.204
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Млади посланници
Сърбия
сдружение
Балканска 2, 18000 Ниш, Сърбия
+381 64 644 6 158
mladiambasadori@gmail.com
www.ambasador.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на младите посланици се изразява в приноса за укрепване на капацитета на младите хора чрез действия, насочени към междусекторно сътрудничество и подобряване на всеки индивид с идеята за по-нататъшен принос към развитието на общността и регионалното сътрудничество.
Култура, спорт, предприемачество
Младите хора в образователната система - от 7 до 30 години.
Нишавски, Расински и Рашки окръзи
Нает по договор: 3
Доброволци (годишно): 130
1. КреНИ - Конференция на творческите индустрии е ежегодна конференция, която УС на Младите посланици реализира през първата седмица на декември, с цел да се покаже как творческите индустрии могат да допринесат за решаване на социални проблеми. Конференцията включва петдневна програма, в която 60 млади хора, които работят с чуждестранни лектори и наставници (професионалисти от творческите индустрии), идентифицират местни проблеми с представителите на местната власт, за да намерят решения за тях, а в последния ден на конференцията в комуникация с представители на посолства, фондации и социални отговорни фирми предоставят средства за тяхното прилагане.
Стойност на проекта: 1.360.000,00 динара
2. Посланици на ЕС - проект, насочен към включване на млади хора от Ниш, Нови Пазар и Крушевац в процеса на европейска интеграция на Сърбия, като им се даде възможност да обсъждат добри практики и политики на ЕС в областта на културата, предприемачеството и образованието да представи заключенията от дискусиите на лицата, отговорни за вземането на решения, и на екипа, занимаващ се с въпросите на европейската интеграция на Сърбия.
Стойност на проекта: 670.000,00 динара
3. Спарк - проектът цели да установи сътрудничество между младите хора в областта на творческите индустрии между Сърбия и Австрия с идеята за дългосрочно сътрудничество и развитие на нови пазари за млади хора, занимаващи се с творчески индустрии в Ниш, Грац и Виена.
Стойност на проекта: 430.000,00 динара