Submission #61

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, January 1, 2018 - 17:19
212.39.89.204
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Младежки център за демокрация
Сърбия
сдружение
Обреновићева 28, 18000 Ниш, Сърбия
+381642036045
omladinski.centar.lda@gmail.com
http://omladinskicentar.weebly.com/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Младежки център за демокрация е сдружение с нестопанска цел, учредено за неопределено време, за да се постигнат цели в развитието и усъвършенстването на политиката за младежта.

Цели: развитието на демократична среда, в която младите хора са носители на процеса на развитие чрез подкрепа на младежки инициативи и кампании, развитието на доброволчеството и младежката активност, развитието на различни умения сред младите хора, развитието на местни културни ресурси и междукултурен обмен, интеграция в европейските трендове, образование в областта на толерантността, недискриминацията, равноправността, работа по обединяването и развитието на творческия потенциал на младите хора и повишаване на нивото на участие на младите хора в ключови процеси в местната общност.

Мисия: Ние сме група от активисти, които, с активното участие на целевите групи, използвайки всички налични ресурси, работи за обединение и развитието на творческия потенциал на младите хора и повишаване на нивото на участие на младите хора в ключови процеси в местната общност.
Развитие и подобряване на политиката за младежта.
младежи 15-30 години
Сърбия
0-1 служители въз основа на трудови договори, 20-30 доброволци годишно по договори за доброволческа дейност
.
The Global Greeter Network