Submission #63

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, January 1, 2018 - 18:01
212.39.89.204
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Маркер
Сърбия
сдружение
Бoрскa 45, 18000 Ниш, Сърбия
+381 60 754 5 457
info@markernis.com
www.markernis.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Целите на сдружението са:
- подобряване на обществената информация и промоция на ценностите на отвореното демократично общество;
- развитие на гражданския активизъм и укрепването на местната общност и гражданското общество,
- насърчаване на диалога и толерантното общество, в което се зачитат малцинствата;
- подобряване на европейската интеграция на Сърбия и по-добро разбиране и участие на гражданите в този процес;
- популяризиране и по-добро разбиране на значението на културата и изкуството за развитието на обществото;
- по-добро информиране на младите хора и насърчаване на младежкия активизъм;
- подобряване на опазването на околната среда и промоция на устойчивото развитие.
За да постигне целите си, Асоциацията:
- произвежда и разпространява медийно съдържание от обществен интерес чрез мултимедийно производство;
- публикува и популяризира изследователски журналистически текстове, видео и фотографски репортажи на уебсайта на Асоциацията и в медиите, с които тя сътрудничи;
- осъществяване на културни, художествени и търговски мероприятия;
- организират семинари, конференции, обучения, интерактивни и иновативни образователни програми в областта на информацията, медийната грамотност, европейската интеграция, устойчивото развитие и други области в съответствие с целите;
- извършва промоции, кампании, изследвания, свързани с обществения интерес и предоставя консултантски услуги;
- дава възможност за трансфер и обмен на знания, умения и информация;
- проектира и внедрява интерактивни уеб портали;
- публикува публикации (печатни и мултимедийни издания)
Гражданите на Югоизточна Сърбия
Югоизточна Сърбия
Заети по договори и проекти, доброволци
Конкурс за проекти за съфинансиране за осъществяване на обществен интерес в областта на публичната информация за град Ниш през 2017 г.
Наименование на проекта: "От практика до заетост"
Период: четири месеца (септември - декември 2017 г.)
Общата стойност на проекта е 562,700.00 динара
Темата на "От практика до заетост" е как отработване на практика, доброволчество и работа, но по време на обучението, и веднага след завършване на същото, може да играе ключова роля в намирането на работа. Като част от проекта ще бъдат записани и излъчени десет видео истории, както и текстове на пет автори, които представят хора, които някога са били на практика, обучение или доброволци в някои фирми, а по-късно са намерили работа. Част от историята ще бъде и представяне на модела за помощ, която младите хора могат да използват, за да намерят по-лесно практиката, както и институциите, към които те могат да се обърнат. Репортажите и текстовете ще покажат какво е тяхното сътрудничество, с цел да се мотивират младите хора и какво име потребно за да стигнат до практиката, която по-късно ще ги доведе до заетостта и колко е важно обучението в реална работна среда, за да се намери по-късно работа по-лесно и заетостта да е по-сигурна.

Конкурс за съфинансиране на проекти за обществен интерес в областта на обществената информация през 2017 г. - Община Пантелей, Ниш
Наименование на проекта: "По Панталейските пътища"
Период: четири месеца (септември - декември 2017 г.)
Обща стойност на проекта 350.000,00 динара
Темата на проекта "По Панталейските пътища" са места от територията на община Пантелей, които представляват истинско предизвикателство за всички почиващи и туристически рай за любителите на историята, спорта и здравословния начин на живот. Целта е да се използват съвременни цифрови платформи и вместо това да се предлага безполезно и често вредно съдържание, което може да се намери в интернет, да се предложи разнообразно, информативно, интересно и полезно съдържание. Като се има предвид, че близо 65% от домакинствата в Сърбия имат достъп до Интернет, целевата група са всички потребители, както в страната, така и в чужбина. Проектът "По Панталейските пътища" ще се реализира чрез осем видеорепортажа, които ще бъдат излъчвани на портала Мегафон, както и на всички официални страници и канали на тази медия в социалните мрежи и YouTube.