Submission #66

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, January 1, 2018 - 19:44
212.39.89.204
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Център Е8 Вране
Сърбия
сдружение
Сремска 7/18, 17500 Врање, Сърбия
+381 604088862
bojana.stojkovic@e8.org.rs
www.e8.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Ние сме млади хора, които работят с млади хора и за млади хора. Ние даваме възможност на младите хора да открият суперсили и да станат супер герои и героини на техния живот и нашето общество.
.
млади хора на възраст 13-30 години и хора, работещи с млади хора
национална/интернационална
4 постоянно заети, 2 на половин работно време
Предотвратяване на насилието, основано на пола в местните общности - Промяна на правилата
Януари 2014 г. - март 2015 г.
УНИЦЕФ
Над 200 младежи присъстваха на 10 обучителни сесии, свързани с насилието, основано на пола в 10 града в Сърбия, формиранр на активистки младежки клубове - "да си мъж", които проведоха над 40 публични дейности на местно ниво, включително и дискусии по дигиталното насилие във всичките градове за Деня на младежта с подкрепа на кампанията CTRL + S и записани 14 видеоклипове, последвано от презентации на клубовете и срещи с представители на институции / организации от местните общности, кампанията по повод Международния ден за борба срещу насилието срещу жени; организиране на национално обучение за младежи и представители на партньорски организации от всички 10 населени места с общо 30 участници.

“The role of man in gender equal Europe”
Август 2016 г. - октомври 2017 г.
ERASMUS +, Европейска комисия
Проектът има за цел да повиши информираността на младите хора, младежките работници и населението за важността на ролята на момчетата в насърчаването на равенството между половете и превенцията на насилието, основано на пола.
Проектът събра 8 организации от Сърбия (Център E8), Германия (Roter Baum), Македония (PEL), Косово (Peer educatior network – PEN), Белгия (YEU), Португалия (CooLabora), Aлбания (SHIZI) и Aустрия (Poika).
В рамките на проекта бяха организирани две обучения. Обучението в Сърбия бе предназначено да обучава младежки работници в областта на работа с млади мъже и да им даде възможност да придобият умения и знания в тази област. Обучението в Албания се занимаваше с изследване на използването на театъра в работата по въпросите на младежта, свързани с равенството между половете и превенцията на насилието, основано на пола. След обучението обучителите в местните общности се проведоха семинари за млади хора и по този начин организациите станаха мултипликатори. Заключителната конференция MAN 2017 се проведе в Белград с повече от 150 участници от над 23 страни.

Theatre for open dialogue
Май - септември 2016 г.
ДРЦ - датски бежански съвет
Проектът беше реализиран в Буяновац, Враня и Пресево. Целта на проекта е да повиши информираността за миграцията, зачитането на правата на човека, толерантността и солидарността чрез различни сцени и активното участие на публиката.

За пиесата "На пътя"
Доскоро изглеждаше, че имигранти и бежанци наводниха не само автогари, паркове и общежития, но и екраните на нашите телевизори, мобилни телефони и компютри. Навсякъде фотографии и снимки на потресавщи моменти от пътуването им към по-добър живот, дори и този по-добър живот да е само липсата на война и насилие. Техният път е дълг, често опасен, най-вече тежък и почти навсякъде, са посрещнати с подозрение, често тежки думи и физическо насилие. Повечето хора вярват, че в края на всички тези страдания ги чака по-добро място, ако не и по-добри хора.
Пиесата "На пътя" се занимава с одисеята на семейство от Дамаск, столицата на Сирия. Притиснат от появата на въоръжени хора в съседния квартал, разговори за мобилизация и нарастваща несигурност по време на войната, която все повече превзема страната, бащата решава от името на семейството да отиде в Европа. Целта е Швеция - страна, в която ги чакат живеещи там роднини. Това, което зрителите имат възможност да видят, са епизоди на този път - кратка сцена на срещи с местни хора в различни страни, в които любопитството се смесва със страх, а гнявът със загуба. Пътуване по море и суша, както и с транспортни средства - влак, автобус и, разбира се, със собствените крака. До жп гарата в Прешево, Сърбия. Тук се случва болезнена среща, до горе изпълнена с предразсъдъци и гняв, до които водят същите предразсъдъци. Публиката е поканена да помогне на семейството, като влезе в сцената и се опита да промени поне част от случващото се и да осигури кратка почивка по пътя към нов дом.
НАПОР, КОМС