Submission #67

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, January 1, 2018 - 21:22
212.39.89.204
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Младежка алпинистка асоциация "Драган Радославвич" Заечар
Сърбия
общество за алпинизъм - спортна асоциация
Саве Ковачевића 37ц, 19000 Зајечар, Сърбия
+381 63457536
draganradosavljevic.za@gmail.com
www.facebook.com/opsd.dr.za
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Набиране на членове от всички възрасти и други граждани, които в природата искат да се развиват интересите си в спорта, отдиха, обучението по планински умения и познания, общуване, социализация и други. Подпомага и развива етиката на туризма и правилното отношение към природата и необходимостта от нейното опазване. Разпространение на знания и повишаване на осведомеността за ценността на планините и природата като цяло.
Спорт-алпинизъм, опазване на околната среда, развитие на здравословен начин на живот
Деца, младежи и възрастни хора от 7-80 години
В зависимост от дейностите на територията на Сърбия и в чужбина
доброволци
"Битката за спасението на Зайчарските бастиони"
Фондация Траг, 2015/2016, бюджет: 349 000 динара
Тъй като Зайчар има 8 укрепления - бастиони около града, построени в края на 19 век и никога не са използвани за целта, останали са забравени и пренебрегвани. Нашето сдружение върна стария им блясък с провеждането на великия Тимошки маратон, който беше последната дейност на този проект, на 65 км, покривайки всичките 8 крепости и други важни културно-исторически паметници. В допълнение към маратона, дейностите бяха: уреждане на крепостите, организиране на пътеки и маркиране, както и публикуване на публикации за бастионите.

Младежки доброволчески проект "ЗаЗелени"
ММС проект #младите за закона Бюджет: 57000 динара, август - октомври 2017 г.
Тъй като Тимошкия маратон идентифицира незаконни сметища на трасето, благодарение на проект #ЗаЗелени ние бяхме в състояние да направим две публични лекции по темата за опазване на околната среда, дапочистим 2 незаконни сметища на пътя на маратона и да проведем конкурс по изобразително изуство с продажбата на търг на произведения на деца и младежи на тема защита на околната среда. Събраните пари бяха използвани за покупка на кошове за отпадъци, топки и учебни материали за училищата и детските градини, които са участвали в конкурса.
Алпинистката асоциация на Сърбия, Планински съюз на Тимошки регион, член на мрежата "Кликни на зелено“, която се занимава със защитата на околната среда в Източна Сърбия