Submission #23

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, March 6, 2017 - 16:23
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Младежки общински съвет по наркотичните вещества
България
доброволческа младежка организация към Общинския съвет по наркотичните вещества-Видин
гр. Видин-3700 пл. „Бдинци” 2 ет.13 ст. 4, 9,11
094/600 775; 094/600 930
osnv.vd@gmail.com
http://cmamyc.com/pic-vidin/msnv
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Ръка за ръка против наркотиците. Цели-повишаване на информираността на подрастващите по темата психоактивни вещества.
Превенция на зависимости
Ученици и граждани на Видин
град Видин и област Видин
50-55 доброволци
Програма за превенция на употребата на наркотици в община Видин 2017-2018 г.
Програма за превенция и ограничаване употребата на алкохол сред учениците във Видин 2015-2019 г.
Програма за превенция и ограничаване на тютюнопушенето сред учениците във Видин 2015-2019 г.
Финансиране – делегиран държавен бюджет и общинско финансиране.
сътрудничество и с други младежки организации във Видин и страната