Submission #4

Submission information
Submitted by fyc
вторник, February 28, 2017 - 16:47
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“
България
държавна структура
гр. Враца 3000, м. Копана могила
09189 22 66
vratchanskybalkan@abv.bg
www.vr-balkan.net
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
опазване на биологичното разнообразие, консервационни дейности, изграждане на туристическа инфраструктура, подпомагане на устойчивия туризъм, образователни дейности с младежи и ученици, доброволчески инициативи;
Еко образователни дейности, обучения, семинари; Доброволчески инициативи; Отбелязване на природозащитни дати; Научна и консервационна дейност
младежи, ученици, възрастни;
Област Враца, Монтана и София
11 на щат
Нямаме информация.
БААТ, БАСЕТ