Submission #6

Submission information
Submitted by fyc
вторник, February 28, 2017 - 17:09
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение „Бокая"
България
Сдружение
ул.“Цар Симеон Велики“ 28, 3700 Видин
+359 878 888 862
bokaya@abv.bg
www.bokaya.eu
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение „БОКАЯ” е независима организация, чиято мисия се основава на разбирането, че развитото и силно гражданско общество се постига чрез активното включване на овластени и информирани граждани в обществените процеси. В своите инициативи сдружение „БОКАЯ” поставя ударението върху младежките демократични ценности и механизми, които стимулират индивидуално участие и гражданска отговорност. Постигането на устойчиви резултати и споделените ценности и създаването на трайни връзки между самите субекти на гражданското общество и представителите на Третия сектор, държавните институции и бизнеса са част от дейностите на сдружението.
Младежка организация работеща в сферата на спорта, неформално образование и доброволчество.
13- 35 години
Област Видин
1 на щат,6 сътрудници по граждански договори, 40 - доброволци (годишно)
Сдружение „БОКАЯ” и регионална точка ЕВРОДЕСК за Видин от август 2015г, имаме опит по изпълнението на следните инициативи и кампании:
1. "Time to move"
2. Проект "Взаимодействие за бъдещи шампиони"
3. Младежка банка – Видин
Член на младежка мрежа Евродеск