Submission #38

Submission information
Submitted by fyc
вторник, September 26, 2017 - 15:23
89.253.176.205
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Консултативен съвет за младежка политика - Перник
България
неформална организация към Община Перник
гр. Перник пл. Кракра 1, Младежки дом ет. 2
076/684 231
ksmp.pernik@gmail.com
www.ksmp-pernik.com/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Kонсултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат представители на неправителствени организации с равни права и възможности за участие.
младежка политика
младежки и работещи с младежи организации и институции от община Перник
община Перник
няма щатен персонал
Взаимодействието между членовете на Консултативния съвет по младежка политика към кмета на община Перник се изразява в конкретни инициативи и дейности от следните области:

/1/ Качество на живот, здравеопазване и превенция
/2/ Опазване на околната среда и био-разнообразието
/3/ Култура, спорт и туризъм
/4/ Образование, обучение и просветна дейност
/5/ Информация и информационни услуги
/6/ Развитие на нестопански организации и гражданското общество в Общината
/7/ Осъществяване на международни младежки обмени