Submission #8

Submission information
Submitted by fyc
вторник, February 28, 2017 - 17:16
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Български Младежки Форум
България
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Ул. „Трета” №6, 3951 Върбово, общ. Чупрене
+359886370213
bulgarianyf@gmail.com
bulgarianyf.eu
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Основните цели на БМФ са:
- Иницииране и подпомагане на обществено полезни дейности, имащи пряко и косвено отношение към отключването на младежкия потенциал.
- Подпомагане на младежите в техните усилия за формулирането на цялостна, дългосрочна и устойчива визия за развитие на младите хора в България.
- Развитие на непопулярни туристически дестинации в България и популяризиране на българското историческо и културно наследство сред младите хора.
Младежки политики, младежко предприемачество, неформално образование, професионално образование, туризъм
Младежи 13-30
Национален
1 на щат, доброволци 21
- "Youth Entrepreneurial Spirit! (YES!)"
- „Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)“
- „Без онлайн омраза”
Български Младежки Форум е сред учредителите и координатор на консорциума „КОМ”, който включва Професионална гимназия по туризъм и администрация “Алеко Константинов” гр. Сапарева баня, Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца.