Submission #27

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 10:05
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума“ – „П.У.Л.С.“
България
НПО
гр. Перник, ул. „Средец“ №2
076/601010
pulse.women@gmail.com
www.pulsfoundation.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Да подкрепим твореца!
Чрез предоставяне на пространство за преосмисляне на поведението на децата с асоциални прояви и даване на възможност и предлагането на начини за влагане на тяхната собствена енергия в конструктивна, съзидателна посока.
Основни цели:
• Да се създаде пилотна Програма „Инициатива за младежко творчество”.
• Да се създадат „ Групи по интереси” за
• Да се съдаде мрежа за сътрудничество между Младежките организации в града и региона и привлекат инститциите в подкрепа.
деца и младежи младежи
гр. Перник
Изграждане на място за творчество и създаване на пространство за разгръщане на дейности, който харесват на младите хора и на който те с енергия биха се посветили - занимания носещи им удовлетворение и рализация. В условията на среда, създадена и ранжирана от самите тях те да намерат пространство за разгръщане на своите таланти и удовлетворяване на своя творчески порив. Овновна задача пред екипа е трансформирането на деструктивните пориви на тези деца в не само социално желатено поведение, но и в реализиране на продукт, който да донесе удовлетворение. Чрез предоставяне на различни занимания да помогнем на децата и юношите да пренасочат своята енергия от деструктивни насоки към съзидателност и съграждане на продукт на техния труд, който да носи удовлетворение и желание за надграждане.
Ангажиране на младите хора в обществено полезни занимания, чрез извършване на дености- овладяване на персоналната енергия и превръщането и в конструктивна; създадено място за творчество и разгръщане на дейности, който харесват на младите хора и на който те с енергия се посвещаваха - занимания носещи им удовлетворение и рализация; над 200 деца е показан един алтернативен начин за пренасочване на своята енергия от деструктивни насоки към съзидателност и съграждане на продукт на техния труд, който да носи удовлетворение и желание за надграждане.