Submission #28

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 10:07
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума“ – „П.У.Л.С.“
България
НПО
гр. Перник, ул. „Средец“ №2
076/601010
pulse.women@gmail.com
www.pulsfoundation.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Заедно можем повече - трудова реализация, път към независим живот
Основната цел е интеграция на пазара на труда на младежи в риск и/или неравностойно положение чрез включването им във висококвалифицирани рехабилитационни програми и мерки.
младежи 18-29г. в неравностойно положение и/или в риск
гр. Перник
Програма за трудова реализация
12 млади хора да получиха реален шанс за добра работа. Те участваха в различни обучения за професионални квалификации, интерактивни групи и индивидуални консултации. Благодарение на положените усилия 12 младежа придобиха нови знания и умения, самочувствие и вяра, че могат да бъдат достойна конкуренция на пазара на труда, в областта, която са си избрали. Четирима младежи /2 момичета и 2 момчета/ завършиха курсове за придобиване на професия. Едно момиче и едно момиче се обучиха в професията «офис- асистент»,а други две момчета съответно в професиите: «готвач» и «работник в заведения за хранене и развлечения».