Submission #31

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 10:57
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Тимошки младежки център
Сърбия
сдружение
Зорана Радмиловића 5а/12, 19000 Зајечар, Сърбия
+381 19 441091
office@toc.rs
www.toc.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Помещение за ПОМАК
Местно икономическо развитие чрез създаване на модерно творческо пространство за съвместна работа и предоставяне на бизнес инкубационни услуги, които да ускорят и подобрят развитието на новосъздадените МСП.
Млади фриленсъри и предприемачи от Зайчар.
Зайчар, Сърбия
Помаското пространство предлага:
• Адаптирана работна площ от 220 м2 за съвместна работа
• Споделено пространство за 11 човека
• консултиране и образование
• Презентационно пространство (до 40 места)
• Малка заседателна зала (медиен център) (до 12 места)
Създадено пространство за съвместна работа и предоставяне на бизнес инкубационни услуги в Зайчар.