Submission #32

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 11:12
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш
Сърбия
сдружение
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Сърбия
+381 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
www.oknis.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Балкански форум на младежта за толерантност (BALFOM)
Целта на проекта е социалното сближаване и да се преодолее дискриминацията в Югоизточна Сърбия чрез насърчаване на толерантността и културното разнообразие, както и запознаване на младите хора от Сърбия и балканските страни с ценностите на антидискриминацията и културния плурализъм
млади хора от балканските страни, младежки работници
Сърбия и балканските страни (Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, България, Румъния)
Бяха проведени редица дейности, в които пряко участваха млади хора от Сърбия и други балкански страни: обучение по (анти) дискриминация и междукултурно образование, разработено ръководство, работни срещи, форум театър представления и дебати, конкурс за филми и фотография и регионална конференция.
Бяха осъществени обучения за (анти) дискриминация и интеркултурно образование за 40 обучители на връстници от 16 до 18 години от 7 града на югоизточна Сърбия; Наръчник за обучители на връстници, подготвен и разпространен във всичките 7 града, обхванати от проекта; Бяха осъществени 354 семинара за връстници; Бяха подготвени и реализирани 7 форум театър представления и един дебат; Конкурс за късометражен филм и фотография - 20 филма и 72 снимки, които впоследствие бяха показани в 7 града; 3 снимки и 3 филма са наградени; Тридневна Балканска младежка конференция за толерантността - БАЛФОМ реализирана с 80 участници и доброволци от голям брой градове и региони в Сърбия и съседните страни; Над 50 статии и информации в медиите, голям брой проследяващи от социални медии, рекламен проект на MTV Адрия телевизия; Неформална международна младежка мрежа от 10 организации в Сърбия и региона; 410 директни и над 5000 косвени бенефициенти.