Submission #33

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 11:20
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш
Сърбия
сдружение
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Сърбия
+381 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
www.oknis.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
ЕС - факти и предразсъдъци
Развитие на критичното мислене сред младите хора, запознаване с Европейския съюз, развитие на междукултурния обмен и обмен на младежи.
Младежи в средношколска възраст
Ниш (Сърбия), Любляна, Целе, Лютомер и Постойна (Словения)
Дебати в училищата в Ниш, кръгла маса за позицията на младите хора в тези две страни, посещение на КЗМ в Ниш, междукултурна вечер, дебати в Словения, посещения в офисите на европейските институции в Любляна.
Общо 9 дебати се проведоха в 4 средни училища в Сърбия и в 3 средни училища и в един факултет в Словения с 18 дебатиращи и около 800 ученици и 8 учители, които проследиха разискванията; бе проведена кръгла маса в Ниш с 20 участници; повишаване на осведомеността и знанията на младите хора за европейската интеграция и ценностите на ЕС, участие или присъствие на дебати; насърчаване на дебатите като метод за развиване на критическо мислене, формиране на нагласи и натрупване на опит; младите хора се срещнаха с културата на друга нация и с работата на партньорските организации.