Submission #34

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 11:29
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на творчеството
Сърбия
сдружение
Улица Мајора Тепића бб, 18220 Алексинац, Сърбия
+381 18 802 004
okdrustvo@gmail.com
www.okaleks.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Здравей, Европа!
Информиране на младите хора за европейската интеграция и необходимостта от включване на страната ни в ЕС
2000 младежи от 10 училища в Югоизточна Сърбия, учители в училищата
Югоизточна Сърбия, Нишавски и Тимочки район
Работни срещи с млади хора в 10-те средни училища в Югоизточна Сърбия; Реализирани форуми, кампании и заключителни събития с цел повишаване на осведомеността за различните аспекти на европейската интеграция и повишаване на осведомеността на учениците и учителите относно необходимостта да се присъединят към ЕС
Повишена информираност за европейската интеграция сред 2000 ученицика в Югоизточна Сърбия, насърчавайки позитивното мислене за влизането на Сърбия в ЕС