Submission #35

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 11:39
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш
Сърбия
sdruvenie
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Сърбия
+381 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
www.oknis.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
За мирно съжителство на младите хора в югоизточна Сърбия
Предотвратяване на конфликти и постигане на мирно съвместно съществуване на младежи с различен етнически, религиозен, социален и културен произход в югоизточна Сърбия.
Специфична цел: включване на малцинствени и маргинализирани групи в местните общности в югоизточна Сърбия и повишаване на чувствителността на местните общности да приемат различията и да показват солидарност с маргинализираните групи.
Младежи от маргинализирани групи (роми, бежанци и разселени лица, завръщащи се от реадмисия) от Ниш, Пирот и Прокулле; млади хора от мнозинството от Ниш, Пирот и Прокулле
Ниш, Пирот и Прокулле
Обучение и семинари за междукултурното сътрудничество, недискриминацията и толерантността, форум театър, документален филм, пътуване до Войводина, посещения на институции, кръгли маси
Проведени 96 уъркшопа по темата за междукултурността, 48 уъркшопа за форумния театър и 48 филмови семинара, в които участват около 200 младежи, представители на ромското и неромското население; Подготвени 3 форум изпълнения в смесени групи, показвани общо 12 пъти в 3 града; разработени 3 сценария и снимани материали, режисиран един петдесетминутен филм; Проведено е тридневно пътуване до Войводина, 4 посещения в институциите и посещение в Делегацията на ЕС в Белград