Submission #36

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 11:49
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за местно развитие Каменица
Сърбия
сдружение
село Каменица бб 18000 Ниш, Сърбия
+381606926575
miticdej@gmail.com
http://kamenica.org.rs/
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
ЗООМ - "За оставяне и оцеляване на младите"
Заетост за младежи
младежи 18-30 години
Нишавкси окръг
50 млади хора са били обучени да започнат собствен бизнес
8 младежи започнаха свой бизнес под формата на създаване на предприемачески магазини, земеделски стопанства.