Submission #43

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 14:31
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш
Сърбия
сдружение
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Сърбия
+381 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
www.oknis.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Въображаемо разстояние
Повишаване на осведомеността за социалното разстояние между младите хора от Сърбия и Албания и промоция на алтернативите за сътрудничество
млади хора на възраст 15-30 години от Сърбия и Албания
Сърбия и Албания
Изследване или измерване на нивото на социалното разстояние сред младите хора от Сърбия и Албания, с използване на онлайн изследователски методи; регионален младежки форум
проведено онлайн проучване с над 1600 респонденти в Сърбия и Албания, направена презентация на резултатите от изследването, помотирано социалното разстояние сред младите хора и възможните начини за сътрудничество и работа в мрежа на младежта чрез новите цифрови технологии и съвместен регионален форум в Ниш