Submission #44

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 14:43
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Център за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА
Сърбия
гражданско сдружение
ТПЦ Калча, први спрат,ламела Б,локал 43,Обреновићева 46,18 000 Ниш, Сърбия
+38118 514 360
centar@protecta.org.rs
www.protecta.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
МЛАДИТЕ ХОРА СА ЗАКОНА 2017-Ресурсен център на област Пирот и Нишава
Промоция на младите хора и насърчаването на младежката активност чрез подпомагане на инициативи и дейности на младежките сдружения в областта на създаването на по-добри условия за работа и живот в местната общност; Информиране и работа в мрежа на младежки и работещи с младежи организации; образоване и овластяване на младите хора по пътя към по-активно участие в създаването на политиките за младежта на местно ниво.
млади хора на възраст от 18 до 30 години, младежки сдружения и неформални групи
район Пирот и Нишава
проведена информационна промоционална кампания; Организирано обучение в областта на писането и реализацията на проекти и управление на проектния цикъл; Предоставено наставничество и техническо подпомагане на младежки организации и неформални групи в това изпълнение на проекти, които се подкрепени от Ресурсния център.
Организирано обучение на 45 млади хора от Пиротски и Нишавски район в управлението на проектния цикъл и управление на проекти; Технически, наставнически и финансово подкрепени и реализирани 10 проекта.