Submission #48

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 15:25
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш
Сърбия
сдружение
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Сърбия
+381 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
www.oknis.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Моят избор
Насърчаване на младите хора от южна Сърбия да участват в политическия живот и демократичните процеси чрез представяне на форум представления и обсъждане на ролята и позицията на гражданите в общността, както и в обществото като цяло.
Младежи от 4 града (и пряко от цяла Сърбия), които току-що са придобили или ще получат право на глас и които ще гласуват за първи път на предстоящите избори
Ниш, Пирот, Враня и Буяновац
Дейности: Подготовка и поставяне на форум театър представления, дискусии и промоционални дейности
Форум-тетралните представления бяха представени 5 пъти в 4 града в южна Сърбия; Включени са 20 младежи в подготовката и представянето на форум театъра - 18 участници и двама заместници; 465 граждани, предимно млади хора, участваха активно като публиката на форум театъра; около 60 интервенции от публиката чрез "горещ стол"; 5 дискусии с аудиторията след представленията бяха организирани по темата за ролята и позицията на гражданите в Сърбия, участието им в процеса на вземане на решения или в изборния процес, по темата за информирането и т.н. Представленията са качени на канала в YouTube и на уебсайта на Отворен клуб – Ниш.