Submission #49

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 15:37
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш
Сърбия
сдружение
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Сърбия
+381 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
www.oknis.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Школа по младежко предприемачество
1. Стимулиране на младежите да започнат инициативи в областта на младежкото предприемачество, организация на обучение и наставничество за бизнес планиране, което ще доведе до намаляване на младежката безработица, особено в уязвими и по-слабо развити региони на Сърбия; 2. Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образователни материали по същата тема с примери за добра практика на млади предприемачи, които да помогнат на младите хора да получат необходимата информация в тази област.
Младежи до 30-годишна възраст без работа.
Територия на Сърбия и област Нишава.
Дейности: Пресконференция; провеждане на обучение по младежко предприемачество; представяне на добри практики; разработване на бизнес планове; менторинг и подкрепа; създаване на брошура за предприемачеството; записване и излъчване на телевизионни предавания.
Обществеността беше информирана за проекта и планираните дейности на пресконференция в медийния център Ниш. Бяха разработени програми за обучение за младежко предприемачество и ангажирани експерти в областта на бизнес обучението. Обучението за младежко предприемачество успешно завършиха 50 млади безработни на възраст между 18 и 30 години. Чрез сътрудничество с Националната служба по заетостта и Асоциацията на икономическата експертна общност ("ЕНЕКА"), на участниците бяха представени програми за самостоятелна заетост и финансиране на бизнес идеи (конкурси за предоставяне на безвъзмездна помощ от НСЗ и ЕНЕКА). Всички заинтересовани млади безработни, които завършиха обучението, получиха наставническа помощ от експерти за разработване на бизнес идеи и изготвяне на бизнес планове. Подготвена и публикувана бе брошура "Наръчник за млади предприемачи". Излъчи се телевизионно предаване.