Submission #50

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 15:44
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Нишко сдружение на студентите с инвалидност
Сърбия
сдружение
Поповачка 17, 18250 Ниш, Сърбия
+381 63 77 96 251, +381 60 45 48 356
nush018@gmail.com
www.ush.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Имаш право да научиш и разбереш
Обучение по английски език за млади хора с инвалидност
студенти и ученици с увреждания, както и други млади хора с увреждания, които не са продължили образованието си по определени причини.
гр. Ниш
Бяха проведени часове по английски език за дванадесет млади хора с увреждания, бяха осигурени литература, транспорт и лична помощ.
Дванадесет млади хора с увреждания, придобиха началното ниво на владеене на английски език