Submission #51

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 15:56
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш
Сърбия
сдружение
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Сърбия
+381 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
www.oknis.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Предложи решение – предприеМИ..
Намаляване на младежката безработица в Сърбия, чрез насърчаване на младежите активно да търсят работа чрез кандидатстване за работа, самостоятелна заетост и младежко предприемачество.
млади хора, студенти, гимназисти, безработни млади хора
Ниш и 17 града и общини в Сърбия
Дейности: двудневно обучение по форум театър, подготовка на форум тетър пиеса, изпълнение на форум театър представления в 6 града, дискусии след всяко изпълнение, разпространение на промоционални материали в 18 града, промоция на шоуто чрез интернет
проведено двудневно обучение, 20 младежи овладяха форум театър техниката и получиха информация по темата на проекта; 12 репетиции бяха проведени, разработен бе подробен сценарий, музика, сценография и костюми за пиесата, завършена форум тетаър пиесата; представени форум театър изпълнения в 7 града, а в общо 20 града (13 града, където не е имало представление и 7, където е имало) младите хора бяха информирани чрез партньорски организации да видят шоуто в интернет; Бяха проведени 7 дискусии на живо и чрез социални мрежи в Интернет (facebook, youtube), в които участваха най-малко 100 младежи под формата на интервенции, предложения, препоръки и коментари.