Submission #52

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 16:08
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш
Сърбия
сдружение
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Сърбия
+381 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
www.oknis.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Младежка мрежа
Младежката мрежа е създадена през 2003г. в рамките на проект "Да живеем заедно", с подкрепата на Детска фондация Песталоци от Швейцария. Идеята на проекта е, че младите хора, които са станали чувствителни към темата за междукултурността и приемат различието, да бъдат подкрепени за участието в местната общност. Младите хора преминават различни обучения, за да станат с времето активни членове на обществото и да започнат да инициират инициативи за решаване на проблеми в околността.
средношколци от Ниш
гр. Ниш
Младежката мрежа е група от млади активисти, които са завършили семинари по междукултурност или детски права. Това са около 60 младежи, които са предимно гимназисти. Някои идват в осми клас, остават в Младежката мрежа през цялата гимназия и продължават да посещават, дори и като студенти. Често се случва, че бившите участници в семинарите стават лидери или участват в различни дейности по проекта. От редиците на младежка мрежа на Отворен клуб се избират обучители на връстници, доброволци за различни културни и спортни събития, както и участниците в други проекти на Отворен клуб, обучения, обмени, лагери, както и международни обмени в детското селище Песталоци в Швейцария.
Постоянна работа с млади хора всеки понеделник от 20:00 часа в помещенията на Отворен клуб; картотекиране на проблемите в града и решаването им, планиране на по-нататъшни дейности, нови обучения, дизайн на улични акции, създаване на планове за застъпничество, предлагане на инициативи и така нататък.