Submission #4

Submission information
Submitted by fyc
четвъртък, July 20, 2017 - 13:48
89.253.176.205
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Свободен младежки център
България
сдружение
ул.Акад.Ст.Младенов 11
094/601983
info@fyc-vidin.org
www.fyc-vidin.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
InforMath
Да подпомогне усвояването на базисни математически концепции чрез използване на методите на неформалната математика
учители, младежки работници, отпадащи от училище деца
ЕС (България, Белгия, Франция, Португалия, Гърция и Кипър)
Проектът цели изработването и тестването на три ръководства за преподаване на неформална математика за три различни възрастови групи - 6-10 годишни, 11-14 годишни и 15+ годишни. Всяко ръководство трябва да включва по 15 игри или други интерактивни форми, обучаващи в основните математически знания за тази възраст, дефинирани в общата за участващите страни програма по математика. Програмата включва само тези математически концепции от преподаваните в училище, които съвпадат.
Разработено е ръководство за създаване на обучителните материали; идентифицирана е общата програма.