Submission #6

Submission information
Submitted by fyc
вторник, September 12, 2017 - 13:56
185.44.127.35
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Дунавски Еврорегионален Граждански Форум
България
НПО
Видин 3700, жк Съединение бл.8
+359 879315160
office@decf.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Територия на участието
Развитие на младежко лидерство и доброволчество
ученици на възраст 15-19 години от 7 училища
Видин
Благодарение на проекта са създадени по 3 клуба в 7 средни училища във Видин – по дебати и публична реч, за връзка с обществеността и ученически съвет. Ученическият съвет е избиран от самите ученици чрез реални избори и действа като лидерска структура, която иницира различни събития на училищно ниво, в които се включват и останалите два клуба. Организирано е градско състезание по дебати и публична реч, както и Празник на училищата в Драматичния театър, с различни изяви. Клубовете за връзка с обществеността подпомогнаха изграждането на web-сайтове на училищата, както и рекламата за новата учебна година.
• Над 350 младежи преминали различни видове неформално обучение;
• Организирани 3 събития на градско ниво и множество на училищно такова;
• Проведени 7 рекламни кампании срещу отпадането от училище и др.
p3200376.jpg