Submission #8

Submission information
Submitted by fyc
вторник, September 12, 2017 - 14:37
185.44.127.35
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Свободен младежки център
България
сдружение
Видин, ул.Акад.Ст.Младенов 11
094/601983
info@fyc-vidin.org
www.fyc-vidin.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Почувствай България, почувствай Румъния
развитие на младежко лидерство и доброволчество, трансгранично младежко сътрудничество и промоция на културата на двете страни
Младежи от България и Румъния
Област Видин (България), област Долж (Румъния)
Разработване на дизайн на два пътуващи хепънинга за представяне на румънската и българската култури; Подготовка на хепънингите с участие на български и румънски младежи; Разработване и отпечатване на промотационни материали; Логистично осигуряване на хепънингите; Организиране и провеждане на хепънингите в 10 града в България и Румъния; Заснемане на документални филми за събитията и излъчването им; Създаване и поддържане на web-сайт на проекта; Провеждане на заключителна среща.
Проведени два пътуващи хепънинга