Submission #9

Submission information
Submitted by fyc
вторник, September 12, 2017 - 14:47
185.44.127.35
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Свободен младежки център
България
сдружение
Видин, ул.Акад.Ст.Младенов 11
094/601983
info@fyc-vidin.org
www.fyc-vidin.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Разделените не са равни
Подпомагане на процеса на десегрегация на образованието чрез популяризиране на историята на Американското движение за граждански права
ученици и учители, граждани от Северозападна България
Северозападна България
Проучване, селекция и превод материали; Създаване на 60 кв.м. експозиция за историята на движението за десегрегация на публичните услуги в САЩ; Експонирането й в 4 града на Северозападна България (Видин, Лом, Монтана и Враца); Създаване на web-сайт за експозицията; Разработване, отпечатване и разпространение на брошура за експозицията, плакат и Ръководство за учителя.
Популяризирана историята на Американското движение за граждански