Submission #11

Submission information
Submitted by fyc
вторник, September 12, 2017 - 15:19
94.139.220.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Агенция за регионално развитие и бизнес център
България
сдружение
Видин, ул.Хр.Ботев 55
094/60017
office@bcvidin.org
www.bcvidin.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Предприемачество за интеграция
Разработване, апробиране и разпространение на комплексен модел за устойчиво интегриране в пазара на труда на неквалифицирани младежи от ромски произход.
неквалифицирани младежи от ромски произход
Видин
Създаване и дейност на Експертен съвет на проекта, Създаване на административно-документална система, Обучение и супервизия на екипа на проекта, Разработване на методика за професионално ориентиране, Обезпечаване на дейността на социалното предприятие, Набиране и селекция на бенефициенти, Оценка на случаите, Работа по социалните случаи, Наставничество, Подкрепящи обучения, Експериментална работа на социалното предприятие, Трудово посредничество, Обучение на доставчици на социални услуги, Издаване на сборник с материали, Комуникационна стратегия.
Създадено социално предприятие за производство на пелети.
7 младежи от целевата група започнали работа.