Submission #13

Submission information
Submitted by fyc
вторник, September 12, 2017 - 17:19
178.75.230.11
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
АзБуки
Сърбия
сдружение
Булевар Немањића 20а/24, 18000 Ниш, Сърбия
+381 (0) 65 2760962
info@azbuki.org
http://www.azbuki.org/
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Искам да остана в Сърбия
Проектът "Искам да остана в Сърбия" предоставя подкрепа на младите хора за приноса им към решаването на проблемите на местните общности, като посочва значението на процеса на придобиване на лични, социални и работни умения. Целта на проекта е да даде възможност на младите хора да избират и да получат адекватно и преди всичко качествено образование, за да могат по-късно да участват в активна работа и да подобрят положението в страната.
младежи
Национална (Ниш, Лесковац, Враня)
Ученици от Нишките гимназии са подобрили комуникативни умения са станали обучители на връстници, които ще чрез публични дебати, семинари и кръгли маси пренасят знания и застъпничество за решаването на проблема с изтичането на мозъци от района на Южна Сърбия. Дейности: Проведено изследване във факултетите на Нишкия университет, Представено изследване за връзката между следване и намиране на работа, Представено проучване на добри практики за връзката между следване и заетост, Обучения за писане на есета, Обучения за комуникативни умения, Изработена интернет платформа, проведени публични дебати - 6 дебата, проведена панелна дискусия.
По време на реализацията на проекта бяха постигнати следните резултати:
- Създадена бе група участници - обучители на връстници. Обучителите на връстници са ученици от четирите гимназии в Ниш.
- Беше публикувано проучване, озаглавено "Заетост на завършилите висшите учебни заведения". Изследването обхваща 1000 студенти от Университета в Ниш.
- Проведено е проучване в Университета в Ниш с участие на 42 младежи.
- Представяне на добри практики в Метрополитен университ - присъстваха 25 младежи.
- Обучение за писане на есета и комуникационни умения, в което взеха участие 23 младежи.
- Представен е филм, който показва вижданията на участниците в проекта.
- Проведени са 6 публични дебати в средните училища в Ниш, Лесковац и Враня, в който взеха участие 326 млади хора.
- Проведена дискусия в Университета в Ниш, в който взеха участие 46 млади хора, и панелистите бяха представители на местното самоуправление, Нишкия университет, средното образование, студентския парламент, бизнеса, ученици от гимназиите.
- На пресконференция се представиха резултатите от проекта, както и заключенията от панелната дискусия.