Submission #14

Submission information
Submitted by fyc
вторник, September 12, 2017 - 17:24
178.75.230.11
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Форум Ринор
Сърбия
сдружение
Миратовац бб, 17523 Прешево, Сърбия
+381 (0) 62 8549 373
valtonrrustemi@hotmail.com
https://forumirinor.org/
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Помощ за бежанците
Предоставяне на помощ на новопристигнали бежанци, вода и други основни неща; Изпращане бежанци за настаняване, осигурено от държавата; поддържане на чистотата в и около селото; предоставяне на медицинска помощ.
Бежанци (деца, младежи, жени и др.)
Миратовац, Прешево - Сърбия
Село Миратовац се намира на най-долния край на Южна Сърбия и граничи с Р. Македония. Селото е на около 6 километра от центъра на община Прешево. То е първата спирка за пристигащи имигранти. Виждайки ситуацията, група млади хора от това село решиха да помогнат на бежанците, пристигащи през Македония. Първо те им даваха вода, а после с помощта на други организации, започнаха да оказват съдействие и по други проблеми. За религиозния празник Байрам се организира обяд за 1000 бежанци, което е финансирано от съграждани, живеещи в чужбина. Желанието на тези млади хора бе да се осигури безопасно влизане и настаняване в центъра за бежанци, те са от малкото, които не са наети на работа, а помагаха на доброволни начала. Поради недостатъчна реклама никога не бяха видими, но това не беше тяхна цел, защото тези момчета продължиха своите хуманитарни действия и след бежанската криза, тяхната активност не спря, но във всички слуаи ще бъдат запомнени по голямата хуманност, показана по време на кризата.
Повече от 100.000 мигранни получили помощ.