Submission #16

Submission information
снимка на Читалище Братство Кюстендил
Submitted by Читалище Братст...
вторник, September 19, 2017 - 15:36
89.215.136.174
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
НЧ "Братство 1869"
България
Читалище
2500, гр. Кюстендил
ул. "Отец Паисий" № 11
078 526395
chitalishte@bratstvokn.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
"Да се движим, да почистим, да се забавляваме"
Основната цел на проекта бе да развие инициативността, предприемчивостта и творчеството на младите хора от гр. Кюстендил и региона.
В проекта взеха участие 20 младежи и доброволци на възраст от 18 -30 г. от област Кюстендил. Проектните дейности бяха проведени в област Кюстендил, Република България.
област Кюстендил, Република България
Младежите – доброволци се включиха активно в реализирането на различните инициативи по проекта.
Участваха в семинар на тема „Ролята на човека за опазване на околната среда”.
Младите хора придобиха знания относно замърсяването и опазването на околната среда, като един от главните приоритети на ЕС, замърсяването и унищожаването на природата, както и се запознаха с различни програми на ЕС за опазване на околната среда и биоразнообразието.
Взеха участие в Еко-поход до връх Руен под мотото „Здраве за всички” и почистване на част от прилежащия терен.
Включиха се в еко-инициатива и дейности на открито - почистване на „Алея на любовта” намираща се в лесопарк Хисърлъка. Бяха ремонтирани пейките, поставени гимнастически уреди и табела с указанания за изпълнение на упражнения, което дава възможност на жителите и гостите на гр. Кюстендил да водят по-здравословен начин на живот.
В рамките на проекта бе обявен фотоконкурс „Негативното влияние на човека върху околната среда”. В конкурса се включиха млади хора от област Кюстендил, които в своите фотоси представиха мащабността на негативното влияние на човека върху заобикалящата го околна среда. Целта на конкурса бе да се стимулира вътрешното усещане на гражданите за опазване на природата и потребност от личен принос към разрешаване на този глобален световен проблем.
В резултат от участието си в проекта, младежите придобиха знания и умения относно мисията и целите на Програма „Младежта в действие”; знания за политиките и действията на ЕС в областта на младежкото развитие; знания, свързани с доброволчеството и ползите от него за младите хора; умения за провеждане на съвместни инициативи на открито и закрито с участието на голям брой хора; умения за работа в екип; умения за работа с хора от различен етнически и социален статус.