Submission #23

Submission information
Submitted by fyc
събота, October 28, 2017 - 16:36
185.44.127.68
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Център за творческо развитие - Княжевац
Сърбия
сдружение
Трг ослобођења 1/5 19350, Књажевац, Сърбия
+381 (0) 19 735 470
ckr_knjazevac@yahoo.com
ckrknjazevac.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Младежи в ъгъла
- Насърчаване на младежкия активизъм чрез организиране на младежко клубно пространство с активното участие на младите хора в планирането и реализацията на тази дейност.
- Насърчаване на младежкия активизъм и създаването на младежки клуб чрез организиране на културни и художествени събития.
- Членове на младежкия клуб „Интеркулт“
- Младежите от община Княжевац
община Княжевац
Община Княжевац предостави пространството от 40m2 за младежки клуб за срок от 5 години. Самите млади хора трябваше да осмислят и създават това пространство, като се започне от името и вида, през правилата на клуба, плана за поддръжка и работната му програма, така че младежкият клуб да стане младежко пространство в истинския смисъл на думата. Направен е публиечн конкурс "Какво е за мен младежки клуб?" и работни срещи с представители на младежите, в които те оцениха конкурсните предложения и в планирана дейността на клуба. Промоция на клуба бе правена по време на създаването му и след откриването му - през първия месец Клубът проведе поредица от културни и артистични дейности, в които бяха поканени млади хора да го посетят и да участват в неговата дейност.
Помещението "Младежки ъгъл" е уредено и адаптирано към нуждите на младежите от община Княжевац. В него се провеждат срещи на младежкия клуб, различни обучения, изложби и други дейности. В допълнение към нашия клуб, пространството се използва от други организации за организиране на техните дейности.