Submission #25

Submission information
Submitted by fyc
събота, October 28, 2017 - 16:42
185.44.127.68
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Център за творческо развитие - Княжевац
Сърбия
сдружение
Трг ослобођења 1/5 19350, Књажевац, Сърбия
+381 (0) 19 735 470
ckr_knjazevac@yahoo.com
ckrknjazevac.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Споделяме планетата с…
Промоция на междукултурните ценности сред младите хора като една от основните ценности на едно демократично общество.
- Членове на младежкия клуб "Интеркулт"
- Младежта на община Княжевац
община Княжевац
Събитието "Споделяме планетата с ..." е традиционната дейност на нашия младежки клуб и се провежда поне веднъж годишно от 2013 г. насам. На този фестивал членовете на клуба представляват една от културите на света чрез нейните обичаи, музика, история, значими личности, както и чрез традиционни игри и кухня. Досега са представени културите на Испания, Италия, Великобритания, Китай, Египет и Бразилия. Княжевац е малък град и младите хора тук нямат възможност да се срещнат директно с хора от други култури и да ги опознаят по-отблизо. В резултат на това липсва толерантност и съществуват предразсъдъци, които преобладават, срещу хора от други националности. Другите култури често се характеризират като "лоши" и "некултурни". Предразсъдъците са последица от страха от неизвестното.
Страната, която ще бъде показана, е избран чрез гласуване в Facebook страницата "Споделяме планетата с" (https://www.facebook.com/DelimoPlanetuSa), където каним нашите съграждани, да предложат културата, която ще се представя.
Чрез това събитие младите хора в Княжевац се запознават с културата на другите, техните обичаи и традиции, но също така признават, че разнообразието, което съществува между членовете на различни култури, не може да бъде причина за конфликт, то ни обогатява. По този начин те се доближават до културата на един народ и се насърчават да изследват и да се запознаят с живота на другите, на различните народи, с които споделяме планетата. Самият младежки фестивал, членове на клуба самостоятелно организират, започвайки от планиране, подготовка, разпределяне на задълженията, та до самата реализация. По този начин значително повишават уменията си да организацират, развиват отговорност и отборен дух.