Submission #10

Submission information
Submitted by fyc
Wednesday, March 1, 2017 - 10:46
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Шанс за всички
България
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
2400, гр. Радомир, обл. Перник, ул. Кюстендилска 27
0878854208
ivakrumova2400@gmail.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Популяризиране на ценностите на гражданското общество, преодоляване на етническата дискриминация, популяризиране на идеите за спорта като здравословен начин на живот, и опазване на околната среда
Култура, спорт
Младежи, представители на етническите малцинства
област Перник
Трима
Проект „Радомир-минало, настояще и бъдеще“, ПРСР