Submission #11

Submission information
Submitted by fyc
Wednesday, March 1, 2017 - 10:52
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение „Обектив“
България
Сдружение
2300, гр. Перник, пл. Кракра 1, ОбМД, ет.2
0896 22 50 52
obectiv@abv.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Да работи за утвърждаване на националните и европейски ценности в образованието, правото, екологията, здравеопазването, спорта, социалната политика за подпомагане адаптацията, развитието и професионалната адаптация на младите хора, на лицата в неравностойно положение, на малолетни и непълнолетни. От самото създаване на сдружение „Обектив” през 2007г. екипът се стреми да насърчава младите хора към гражданска активност и личностно развитие. През годините запазихме тази линия, чрез приемственост между членовете на организацията.
Младежки, трансгранични, екологични, информационни проекти и инициативи.
млади хора на възраст между 14 и 29г.
организацията работи с фокус младите хора от област Перник, но се включваме и участваме в дейности както на национално така и на международно ниво.
11 членове и 20 доброволци
Организацията работи по проект „Младежки информационно-консултантски център Перник“ от 2007г., а центърът е един от пилотните проекти на програмата.
Реализирали сме успешно два пъти проект „Младежка банка“, целта на програмата е да насърчи филантропията, дарителството и младежката активност.
Имаме съвместно изпълнени и партньорски проект в различни програми за трансгранично сътрудничество, младежки обмен и споделяне на добри практики.