Submission #13

Submission information
Submitted by fyc
Thursday, March 2, 2017 - 14:43
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Общински младежки дом - Монтана
България
Общински младежки дом
3400 град Монтана, бул. „Трети март” 98
096 306 755/ 096 305 103
omd_montana@abv.bg
http://www.omd-montana.tk
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на Младежкия дом от една страна е да осигури място и възможност на децата и младежите да оползотворяват пълноценно и по най-добрият начин свободното си време, да влагат енергията си в нещо положително и да се изгради в тях чувство на отговорност, инициативност и дисциплинираност; а от друга развитие и повишаване нивото на обучение в различни области и дейности , които се развиват в ОМД и възможности за изява и участие на формациите и клубовете в различни мероприятия.
дейностите, които развива общинската институция са в сферата на изкуствата и спорта – народни танци, спортни и модерни /хип-хоп, брейк/ танци, народно пеене, пеене в детска вокална група, приложни изкуства, аеробика, шахмат, тенис на маса, китайски бойни изкуства.
В клубовете се обучават хора от всички възрасти.
град Монтана
9 човека работят на трудови договори; 7 човека работят на граждански договори, като ръководители на състави и треньори; различен брой участници в творческите формации и спортните клубове се включват като доброволци в различни наши инициативи и кампании.
Като общинско звено ние нямаме правомощията да кандидатстваме самостоятелно по проекти. Можем единствено да сме партньори – разполагаме с добра материална база.