Submission #16

Submission information
Submitted by fyc
Thursday, March 2, 2017 - 14:55
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
„Генерация“
България
Фондация
3602 Лом-2, ул. Латинка 5
+359 888 135 852
office@generation-bg.org
www.generation-bg.org
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисия на Фондацията е да насърчава и подпомага личностното и професионално развитие на младите хора като граждани на демократично, устойчиво и подкрепящо общество, което се ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора.
Обучения; Умения за заетост; Дигитални умения; Гражданство; Екология; Клубове; Кампании и инициативи

млади хора, млади хора в неравностойно положение, вкл. отпаднали от училище и неактивни, младежки работници
гр. Лом и региона
на щат - 0, сътрудници по граждански договори- 5, доброволци (годишно)-30
Предоставяне на консултантски услуги в областта на бизнес развитието на иновативни младежки проекти, юни 2015 г., 1000 лв., "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"
Екохлапета, юли-ноември 2016 г., Мтел-еко грант-природа с бъдеще