Submission #42

Submission information
Submitted by fyc
Thursday, November 23, 2017 - 14:22
87.202.106.44
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Център за насърчаване на социалното съзнание - супер гражданин
Сърбия
сдружение
Зетска 6/47, 18000 Ниш, Србия
+381 18 428 75 93
info@supergradjanin.org.rs
www.supergradjanin.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
"Центърът за насърчаване на социалното съзнание - Супер гражданин" е гражданско сдружение от Ниш, основано през ноември 2012 г. по инициативата дългогодишни работници от медиите. Скоро след създаването си през декември 2012 г., стартира интернет-радио на гражданския сектор "Супер Радио", което следва целите и дейността на Сдружението, но и дава постоянна медийна подкрепа на почти всички организации на гражданското общество в изпълнението на дейностите им в град Ниш, както и на организации от страната и региона.

Често пренасяме студиото на "Супер Радио" на места в града, където се събират млади хора от Ниш и околността по някакъв важен повод. "Супер Радио" и "Супер Гражданин" са най-известните в тази форма на подкрепа за местните инициативи на младите хора, насочени към решаване на определени проблеми в обществото или общността, с културен или хуманитарен характер.

Нашата мисия е да, чрез конкретни действия, като се използват уменията на нашата професия, да поддтикмен хората първо мислят, а след това към конкретни действия, с цел да се допринесе за създаването на активна общност.
"Супер гражданин" е неправителствена, политически независима организация с нестопанска цел със следните области, определени на постигане на целите си: грижа за младите хора и укрепване на капацитета на младите хора да вземат активно участие в обществото, европейската интеграция, зачитане на човешките и малцинствените права, медиите, активното участие в обществото, доброволчество , социална и правна защита, защита на хората с увреждания, включване, образование, наука, култура, подобряване на околната среда.
Младите хора са целевата група на нашите проекти, проекти, в които сме партньори и проекти, които поддържаме и популяризираме чрез нашата програма и радио програма.
Асоциацията събира социално ангажирани хора, предимно под 30 години.
,
Местно, национално, регионално и международно ниво.
активисти на организацията
Заглавие на проекта: “(Re)connecting a region”
Година: декември 2016 - май 2017 г.
Тема: Продуктът на този проект е младежко радио шоу, наречено "Zenica-Niš calling", която реализираме в сътрудничество с организацията "Нашите деца" (Радио Актив) от Зеница (БиХ). Свързвайки две радия и организации на гражданското общество, два града и две страни, младите хора от Ниш и Зеница, работиха на радио емисия за младежта, младежката политика и младежкия активизъм в Сърбия и Босна и Херцеговина, в Ниш и Зеница.
Стойност на проекта: 3,000.00 CHF
Донор: Проект „(Re)connecting a region vol. 2” се реализира с финансовата подкрепа на младежката програма за Източна Европа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, изпълнявана от Швейцарския национален съвет (SAJV) в съответствие с мандатно споразумение.

Заглавие на проекта: "Мултимедийно предизвикателство"
Година: 2016
Тема: Проект "Мултимедийно предизвикателство" има за цел да увеличи художествено съдържание в местната общност и да се събере на едно място творци от различни сфери на изкуството, които през пет събития отговарят на различни теми. По този начин даваме възможност на млади творци качествен начин да прекарват свободното си време, за да се социализират и да се свържат с творци от същите или други области на изкуството, да работят по съвместни проекти и жителите на Ниш да се насладят на изкуството, на място, създадено от техните съграждани.
Стойност на проекта: 169.000,00 динара
Донор: град Ниш
Снимки и документи:
https://www.youtube.com/watch?v=tHJXGXZ9CAM&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=g6jDYFSdVXw&t=4824s
https://www.facebook.com/multimedijalni.izazov/

Заглавие на проекта: "Поръка за приятелство за моите връстници в нужда"
Година: 2016
Тема: Проект, в рамките на който, е организирано представление за стойността на приятелството за нишките малчугани, за които билетите бяха послания, които те изпратиха на своите връстници в бежанския център в Прешево. Целта на проекта беше да насърчи 200 малчугана от Ниш към хуманност и съчувствие към своите връстници, които в момента са в беда. Раници с послания, сладкиши и част от средствата, които им трябват за път бяха предадени на децата от бежанския център в Прешево.
Стойност на проекта: 2.076,00 евро
Донор: "Shuler Helfen Leben"
Снимки и документи: https://www.youtube.com/watch?v=58o-fWbeink
Асоцииран член на НАПОР.