Submission #43

Submission information
Submitted by fyc
Thursday, November 23, 2017 - 14:28
87.202.106.44
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение за местно развитие „Каменица“
Сърбия
сдружение
село Каменица 18000 Ниш, Србия
+381 (0) 60 6926575
miticdej@gmail.com
http://kamenica.org.rs/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Нашата мисия е да допринасяме за устойчивото развитие на общностите чрез по-добро идентифициране и използване на местните потенциали, като същевременно подобряваме нивото на знанието, креативността и вземането на решения от населението.
Младежки активизъм, пребиваване в младежки лагер, овластяване на младите хора в посока заетост и самостоятелна заетост.
Младежи от селските региони
окръг Нишава
3 на щат, 50 доброволци.
1. Проектът "Практическа академия", се реализира в периода от януари до декември 2017 г., възлиза на 3 000 000 RSD. Целта на проекта бе да повишат пригодността за заетост на младите хора в среда на слабо развитата икономика, като използват иновативен модел на професионална практика.

2. Проектът "ARTiKULACIA", се реализира в периода май-август 2017 г., на стойност 160 000 RSD. Целта на проекта бе да запознае младите хора с дигиталната фотография, като същевременно популяризира културно-историческото богатство на община Пантелей.