Submission #48

Submission information
Submitted by fyc
Monday, December 25, 2017 - 13:54
212.39.89.254
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение за развитие на предприемачеството
Сърбия
гражданско сдружение
Пријездина 6/2, 18000 Ниш, Сърбия
+38118240306
office@urp.rs
http://urp.rs/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на Сдружението за развитие на предприемачеството е да създаде по-добра бизнес среда, да развие предприемачеството и предприемаческия дух със специален акцент върху начинаещите в бизнеса и малкия и семеен бизнес. Асоциацията насърчава предприемаческия дух, предприемаческата идея и е насочен към създаване на по-добра бизнес среда.
Основните цели на сдружението са:
1) Обучение на съществуващи и бъдещи предприемачи за бизнес условия, бизнес възможности и условия за подобряване на бизнес средата,
2) Укрепване на връзките между съществуващи и бъдещи предприемачи на местно, регионално и международно ниво чрез обмен на опит и идеи с цел развитие на бизнеса,
3) Представителство и защита на бизнес интересите на млади хора, предприемачи и фирми,
4) Разглежда предложения за положението на предприемачите и фирмите и предлага мерки за подобряване на бизнеса.
Сдружението за развитие на предприемачеството е основано на 18.11.2013г. в резултат на проекта "Подкрепа за развитието на предприемачеството сред младите хора в административния район на област Нишава", финансиран от Министерството на икономиката на Република Сърбия. Специфичността на сдружението се изразява във факта, че сдружението е уникално в Сърбия. Членове на сдружението са вече съществуващи предприемачи, но и студенти и всички млади хора, които имат идеята да започнат свой собствен бизнес. Специфичността на сдружението произтича от самото членство и е ориентирана не само към развитието и подпомагането на съществуващите предприемачи, но и към насърчаването на предприемачеството като един от най-ефективните начини за намаляване на безработицата.
млади хора, студенти, предприемачи, жени, безработни.
Република Сърбия
20 студенти и 20 предприемачи
"За по-добра бизнес среда", Посолството на САЩ в Сърбия, октомври 2014 - май 2015 г., 1,672,000.00 RSD. Цели на проекта: повишаване на осведомеността относно значението на предприемачеството и повдигане на въпроси относно предизвикателствата в бизнеса, пред които са изправени предприемачите; Даване възможност на предприемачите да представляват своите бизнес интереси; Подобряване на комуникацията между предприемачите и съответните представители на град Ниш.

"Подкрепа за развитието на предприемачеството сред младите хора в Нишавска административна област", Министерство на икономиката на Република Сърбия, септември - декември 2013 г. 1.400.000,00 RSD. Цели на проекта: Укрепване на знанията, уменията и способностите, необходими за започване на бизнес, който е устойчив в дългосрочен план. Провеждане на бизнес наставничество и консултации на стопански субекти на млади предприемачи, за да оцелеят и укрепване на техния бизнес, създаване на сдружение на младите предприемачи, както и на дългосрочни устойчиви ресурси и знания сред съществуващите и бъдещите млади предприемачи.

"Пробуждане на обществото", БОШ и Фонд "Отворено общество", март 2016 г. - октомври 2016 г. Цел на проекта: Професионално обучение на млади безработни и млади хора с увреждания в Крушевац чрез организиране на творчески работилници и професионална практика с цел подобряване на тяхното положение и включването имв в обществото.