Submission #30

Submission information
Submitted by fyc
Monday, September 11, 2017 - 15:28
178.75.235.216
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Дунавски Еврорегионален Граждански Форум
България
сдружение
3700 Видин, жк Съединение бл.8
+359879315160
office@decf.org
www.decf.org
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Да подпомага и насърчава трансграничното сътрудничество между юридически лица с нестопанска цел действащи на територията на Северозападна България, регион Олтения – Румъния и Тимошки регион– Сърбия
Дунавски Еврорегионален Граждански Форум е коалиция от юридически лица с нестопанска цел упражняващо дейност на територията на Северозападна България, регион Олтения – Румъния и Тимошки регион– Сърбия
Граждански организации, публични власти, бизнес, млади хора
Северозападна България, регион Олтения – Румъния и Тимошки регион– Сърбия
няма щатен персонал, използва персонала на членовете си
"Дневен ред Видин - Калафат", финансиран от Балкански тръст за демокрация. Проектът осъществи граждански мониторинг на строежа на моста Видин - Калафат. Благодарение на него договорът за строежът стана публично достъпен и бе предотвратено сериозно поскъпване на съоръжението, чрез сключване на анекс.