Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 127

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 164

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 417

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 460

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/Plugin/DrupalExtensionNamespaceFinderPlugin.php on line 185
Пројекат Youth Riders (Млади јахачи) | Youth Riders

Пројекат Youth Riders (Млади јахачи)

Пројекат Youth Riders ("Млади јахачи")

Општи циљ: Изградња капацитета и сарадња у области младих и омладинске политике, који треба да допринесу интеграцији и друштвено-економском развоју бугарско-српског пограничног региона.

Специфични циљеви:

  • Консолидација омладинских лидера и мотивисаних професионалаца "омладинског сектора" обеју страна, кроз изградњу одрживе прекограничне мреже на бази модела "Практична заједница";
  • Стварање повољног амбијента за сарадњу и развој омладинског сектора кроз размену најбољих пракси и иновација у раду са младима;
  • Промоција дијалога међу младима, њиховим организацијама и доносиоциима одлука, са циљем да се побољша положај младих у пограничним регионима.

Пројекат подржава стварање дугорочних услова за иницијативе сарадње за и са младима, кроз изградњу капацитета у области младих. То се чини у сарадњи, као одговор на конкретне потребе младих људи и њихових организација у целом пограничном региону.

Циљне групе:

Омладински лидери и омладински радници из "омладинског сектора" (омладинске невладине организације и они који раде са младима), доносиоци одлука у области омладинске политике у бугарско-српском пограничном региону.

Активности:

Истраживање у пограничном региону

Истраживање ће се спровести у целом бугарско-српском пограничном региону по општој методологији. Главни циљ ове активности је преглед тренутног стања и потреба у области омладинског активизма и политика. Истраживање ће такође помоћи процесу мапирања постојећих ресурса за рад са младима, промовисаће идеју пројекта и идентификоваће најбоље праксе и потенцијалне кориснике за даље учешће.

Припрема и избор Youth Riders-a ("Младих јахача")

Youth Riders-i ће бити група активних младих људи који ће покушати да подстакну и оснаже локални омладински сектор у пограничном региону. Бугарски део ове групе (10 младих људи од 16 до 29 година) ће бити изабрани на конкурсу из целог бугарског пограничног региона, док ће српски део групе бити изабран на основу конкурса Отвореног клуба из Ниша. Након тога, они ће проћи обуку за припрему Youth Riders-а. Први део обуке ће бити спроведен у Бугарској на тему "Омладинска политика", а други у Србији на тему "Јавни наступ и фацилитација радних састанака".

Изградња виртуалне заједнице пракси

Вебсајт пројекта ће бити виртуални инструмент са циљем: да осигура приступ радним материјалима, добрим праксама (нпр. база података омладинских пројеката), као и другим релевантним ресурсима за омладински развој и активизам; да обезбеди место за омладинске лидере и раднике, на националном и међународном нивоу, да подели искуства за време пројекта и након тога; да промовише пројектне резултате.

Подршка изградњи прекограничног кампа за обуку

Осим виртуалног методолошког инструмента, одрживост мреже укључује и изградњу сопственог центра за обуку. На само 13 километара од центра Ниша, налази се излетиште – "Каменички вис" са кампом који није коришћен у последњих 10 година. Средином 2015. године Удружење за локални развој Каменица, партнер на пројекту, добило је тај камп на дугорочно коришћење. Буџет пројекта ће подржати процес изградње важног дела који недостаје кампу – опрему за обуке.

Youth Ride – Јавне дискусије

Кампања за подизање свести ће се одржати у бугарском пограничном региону (градови Видин, Монтана, Враца, Перник и Ћустендил). Youth Ride је серија једнодневних посета овим местима у периоду од једне недеље, од стране српског дела младих активиста који су претходно изабрани и обучени. Слична кампања биће одржана и у српском пограничном региону. Фокус на дискусијама ће бити на стању у локалном омладинском сектору и на омадинским политикама за младе и како оне могу да се унапреде, ради достизања европских стандарда квалитета.

Тренинзи

На основу индетификованих потреба омладинских организација за време истраживања и јавних дискусија, биће организована четири тренинга (по два на свакој страни). Тренинзи ће се одржати у пограничном региону са 16 младих лидера и омладинских радника из циљаних организација. Сваки тренинг ће трајати 2 дана.

Прекогранични лидерски камп

Прекогранични лидерски камп ће бити одржан на "Каменичком вису", у Србији. На кампу ће учествовати 40 преставника омладинског сектора из пограничних области (по 20 са сваке стране). Камп ће бити подељен на два дела: први део за обуке –  два паралелна тренинга, 3 дана сваки, са темама "Стратешко планирање" и "Заговарање и односи са јавношћу"; други радни део – радни састанак младих, 2 дана): на основу обуке и прикупљених информација из истраживања и активности Youth Rider-a, биће одржано стратешко планирање омладинске мреже и биће дате препоруке за омладинске политике локалним органима двеју страна.

Публикације

Планиране су две публикације на крају пројекта – збирка за експерте омладинског развоја и брошура за ширу јавност – извештај постигнућа Youth Riders-a. Обе публикације ће бити штампане посебно на бугарски, а посебно на српски језик.

Период реализације:

Новембар 2016. – фебруар 2018 године.

За више информација о пројекату и учешће у њему посетите: www.youthriders.eu

Партнери на пројекту:

Удружење СЛОБОДАН ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР – Видин, Бугарска (носилац пројекта)

Удружење Слободан омладински центар је невладина организација, основана 1997. године у Видину. Мисија удружења је да помаже лични развој младих у Видину и Северозападној Бугарској као слободне грађане  демократског друштва кроз укључивање у образовне програме и хуманитарне активности.

3700 Видин, ПК19, ул.Акад.Ст.Младенов 11

Телефон: +359 (0) 94 601983; +359 (0) 87 9315160

Мејл: info@fyc-vidin.org

Сајт: www.fyc-vidin.org

Друштво за развој деце и младих – ОТВОРЕНИ КЛУБ, Ниш, Република Србија

Отворени клуб је основан 1996. године са циљем унапређења положаја деце и младих и стварања једнаких услова за њихов развој кроз организовање образовних и креативних радионица, тренинга, заговарања, локалних акција и међународних размена.

18000 Ниш, Трг Учитељ Тасе 2

Телефон: +381 (0) 18 523 422

Мејл: otvoreniklub@gmail.com

Сајт: www.oknis.org.rs

Удружење за локални развој Каменица, Ниш, Република Србија

Удружење Каменица се залаже за веће учешће младих у процесу одлучивања и подржава пројекте усмерене ка њиховој економској и социјалној инклузији.

Сајт: www.kamenica.org.rs

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.

Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Слободан омладински центар Видин и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.