Submission #2

Submission information
Submitted by fyc
Tuesday, February 28, 2017 - 16:33
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение “Модерна Враца”
България
сдружение, работещо в обществена полза
3000 Враца, ул. “Христо Ботев” №1
0893505466
modernavratza@abv.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Насърчаване на инициативи на младежко доброволчество, подкрепа на социални услуги (включително такива за деца и млади хора), активно включване на младите хора в обществения, културния и спортен живот на страната.
Обучения, семинари, организиране на доброволчески кампании
Младежи от 17 до 29-годишна възраст, както и хора, работещи с младежи
Област Враца
5 – граждански договори; над 300 - доброволци
“Изграждане на Слънчев часовник – В крак с времето”, реализиран през 2012 г., финансиран по програма на Общински съвет – Враца “Малки граждански инициативи”. Обща стойност на проекта 14 000 лева; 3 000 лева от Общински съвет – Враца; 11 000 лева осигурени чрез дарителска кампания. В резултат на реализацията на проекта в центъра на Враца /до фонтана на централния площад “Христо Ботев” бе изграден Слънчев часовник и кът за отдих.
Ежегодно участие в кампаниите за почистване на града и региона.
В момента, в качеството на партньор, реализираме проект на Министерството на младежта и спорта – МИКЦ ВРАЦА НА МЛАДИТЕ. Стойността на проекта е 40 000 лева.
не