Submission #30

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 16:41
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
СНЦ "Знање, успех, промена"
Бугарска
Удружење од јавне користи
2633, село Крајници, ул. Кокиче бр. 5
0895 763393
ksc_association@abv.bg
kscassoc.com
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Мисија Удружења се односи на утврђивање и развој духовних вредности и грађанско друштво за ненасилно понашање и промоцију заштите људских права у односу на бугарско и међунардно законодавство.
Желимо да направимо друштво осећајно на тему „Насиље“ и да развијемо нетолерантан однос према њему, као и да дамо алтернативу људима насилницима.
Удружење циља да ради активно у смеру ка:
1. изградњи услова за социјалну интеграцију и лични развој људи који су претрпели насиље у породици;
2. повећању обзира националних и локалних власти ка проблемима насиља у породици и сарадњи са њима на развоју система бриге жртава насиља у породици;
3. Промоција међународног искуства и сарадња за решавања проблема насиља у породици.
4. Промоција и подршка образовне, научне и практичне активности у области заштите од насиља у породици;
5. Увођење професионалних стандарда у раду заштите од насиља у породици;
6. Изградња механизама за одрживи развој пружања помоћи лицима породичног насиља;
7. Популаризација грађанског друштва да узме учешће у активном раду против насиља у породици;
8. Стимулација реалне и ефикасне заштите жртава породичног насиља;
9. утврђивање анализе полова и и разлога проблема породичног насиља.
Удружење имад изграђена два консултативна центра за помоћ жртвама породичног насиља, који се налазе у граду Дупница, улица Солун бр. 2, и у граду Благоевград, ул. Џејмс Баучер бр. 2.
Услуге које пружамо су:
1. Психолошке консултације – клијенти добијају појединачне психолошке консултације које укључују: оцену ситуације, оцену ризика и емотивну подршку, дугорочни терапеутски рад. Кроз психолошке консултације клијенти имају могућност да раде на последицама и својим осећањима и да се баве својим унутршњим емоционалним светом. Као основни задатак се јавља стимулациј потенцијала за излазак из улоге жртве насиља.
2. Социјално посредовање – клијенти имају могућност да користе услуге социјалног радника при остваривању контакта са другим институцијама. Циљ је да буде олакшан контак међу децом и њиховим породицама и другим државним и НВО организацијам које се баве решавањем конкретних проблем – Одељење за заштиту деце, Социјалне бриге, ДПС, Прокураменти, Суд, Полиција, Општинске власти и НВО.
3. Правне консултације – клијенти могу да користе правне консултације и представљање на суду по ѕакону. Циљ је да се осигура компетентна правна моћ, добијање информација о грађанским правим и ефикасна правна заштита, вођење правних дела.
4. Збрињавање жртава у Кризни центар за жртве породичног насиља – као члан Алијансе за заштиту од насиља имамо могућност да збрињавамо наше клијенте у Кризне центре у различитим градовима.
Удружење активно ради у правцу олакшавања ефиканосне примене Закона за заштиту деце, обједињавајући напоре професионалних радника социјалног рада, полиције, прокуриста, суда НВО сектора и има развијене ефикасне односе у раду са њима.
Наше циљне групе су:
- лица, жртве породичног насиља – примарно жене и деца;
- представници институција који раде са жртвама породичног насиља;
- представници МУП, Суда, Прокуриста, одељења за заштиту деце, адвокати са циљем да изградње мреже и гаранције за брзо и ефикасно заступање у случајевима породичног насиља, партнери;
- представници неформалних група и млади са циљем превенције – обука и информације тј. Форме породичног насиља, психолошки аспект жртава и извршитеља, где и како жртве могу да потраже помоћ, какве су последице по децу, ко су учесници у насиљу.
град Дупница и регион – Бобошево, Рила, Кочериново, Сапарева бања, Бобов дол, Град Благоевргад и регион.
психолози, клинични социјални радници, социјални радници, правници, технички радници, волонтери – око 15 људи.
Пројекат „Момци и девојке – равноправност полова у савременом грађанском друштву“
Пројекат „Проблем породичног насиљ – мит или реалност“
Пројекат „Изградња ефикасног међуинституционалног модела за рад са породичним насиљем“
Пројекат „Координисани услови за ефикасно испуњивање Закона за заштиту од породичног насиља у Бугарској“
Пројекат „Заштићено пространство за децу жртве породичног насиља и њихове родитеље за регион Благоевград и Дупница“
Пројекат „Повећање ефикасности институција и организација у раду у превенцији и заштити од породичног насиља за област Благоевград“
Пројекат Консултативни Центар за превенцију и рехабилитацију лица жртве од породичног насиља, деце у ризику и њихова интеграција у породицу и друштво
Пуноправни члан Алијансе за заштиту од насиља на основу пола.
Пуноправни члан Националне мреже за децу.