Submission #31

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 16:46
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Удружење "Омладински општински савет - Ћустендил"
Бугарска
Удружење
2500
078/526395
mos_kn@abv.bg
http://mdm.projectkn.com/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Удружење ООС – Ћустендил ради се бави следећим активностима:
- Омладинске активности
- Социјалне активности
- Културне активности
- Егологија и очување животне средине
- Спортске активности и туризам
- Међународне активности
- Рад са друштвом
Удружење ООС – Ћустендил је удружење непрофитног карактера за која се бави друштвено корисним активностима ради постизања следећих циљева:
1. Стимулирање потпуне интеграције и социјалног укључивања младих у живот општине Ћустендил.
2. Побољшавање услова живота за бољу реализацију слободног времена и развој интелектуалног потенцијала младих.
3. Изградња услова за бољу искоришћеност слободног времена младих и подржавање реализације активности са социјалнокултуролошким смером.
4. Подршка комуникацији са бугарским и међународним организацијама одговарајућег типа.
5. Иницијатива за подизање јавне свести и активности.
ООС – Ћустендил је представљајући орган младих од 15 до 29 година.
територија општине Ћустендил.
стално упошљених - , по уговору – 10, волонтери (годишње) – 150.
„Омладински информационо консултативни центар“ – Ћустендил
Национлни програм за младе (2016-2020), Министарство омладине и спорта.
Период пројекта: 01.01.2017. -31.12.2017.
Буџет пројекта: 39,294.64 лева.
Циљ пројекта: Нуђење квалитетних и доступних услуга у складу са интересима и потребама младих у области Ћустендил кроз обезбеђивање информационих, консултативних и услуга обуке и промоција реализације различитих активности и иницијатива.

Пројекат „КОРАЦИ – подршка предузетништву и популаризација услуга у туризму“
Пројекат суфинансира Европска унија кроз Програм Интерег – ИПА за прекограничну сарадњу Бугарска – Македонија.
Буџет пројекта: 119,530.31 евра.
Период пројекта: 18.10.2016. – 17.01.2018.
Циљ пројекта: Повећање квалитета туристичког опслуживања у пограничном региону кроз побољшање квалификација и стимулацијом предузетништва код младих.

Пројекат „Могу да решим своју будућност“
Национални програм за младе (2016-2020), Министарство омладине и спорта.
Буџет пројекта: 9,009.90 лева.
Основни циљ пројекта је да допринесе интеграцији рањиве, неактивне и обесхрабљене младе на тржишту рада кроз повећање њихове мотивисаности, компетенција и конкурентности.
Не.